Biblioteca documente

Documente utile

PITEȘTI
 • Fisa_Licenta_Pitesti-FL1: .doc
 • Fisa_Master_Pitesti-FM1: .doc
BRĂILA
 • Fisa_Licenta_Braila-FL2: .doc
 • Fisa_Master_Braila-FM2: .doc
RM. VÂLCEA
 • Fisa_Licenta_Valcea-FL3: .doc
 • Fisa_Master_Valcea: .doc
General
 • Contract CSU: .doc
 • Contract anual CASU: .doc
 • Acord privind datele cu carater personal: .doc
 • Legitimatie admitere: .doc
 • Grila admitere programe si studii documente: .doc

ATENȚIE!
Documentele se completează și se semnează olograf, apoi se încarcă pe platforma în forma scanată, în contul Dvs.
Dimensiunea maximă a oricarui document încărcat NU trebuie să depășescă 20 MB.Regulament admitere 2023